Selvledelse

Begrebet selvledelse betegner et normativt selvforhold. Det er et dynamisk selvforhold, der stræber mod en form for opfyldelse eller forløsning af selvet, ved netop at underkaste selvet eksterne mål og hensigter.

Ok - måske synes du, at det er den mærkeligste definition på selvledelse du nogen sinde har læst. Her gik du og troede, at selvledelse handlede om kunne planlægge, gennemføre og udvikle dit arbejde under skyldig hensynstagen til virksomhedens mål og værdier. Således er der også mange der definere selvledelse. Og det er da heller ikke forkert - det er bare en utilstrækkelig definition. Det er en definition, der vil ende med at give nogle alvorlige problemer for både medarbejder og virksomhed.

Vi bliver nød til at tænke en anden dimension ind i vores selvledelsesdefinition, nemlig at selvledelse også handler om at lede efter sig selv. Selvet i selvledelse er nemlig både subjekt og objekt for ledelsen. Selvet er altså både noget der besidder en ledelseskompetence, og noget der er genstand for ledelse. Det leder, og det er noget, der skal ledes på.

Projektets hypotese er at sund og skabende selvledelse indtræffer når man lykkes med at kombinere disse to. Selvledelsen perverteres hvis den i for høj grad kredser om selvet eller i forhøj grad kredser om virksomhedens mål og værdier. Det ene producerer en uautentisk selvfordobling, og det andet producerer en totaliserende overtagelse af selvet. Hemmeligheden er dog, at selvet har brug for ydre mål og rammer for at forblive sund og skabende, og at en organisation har brug for radikale og utæmmede elementer for at forblive sund og skabende. Det geniale i selvledelsesbegrebet er, at det netop rummer denne dobbelte ambition.

I min forskning er jeg på jagt efter betingelserne, forudsætningerne og rammerne omkring netop denne form for selvledelse. Hvordan bliver den til? Hvad kan true den? Hvordan understøttes, udvikles og fastholdes den? Hvad kan den selvledende medarbejder selv gøre? Hvordan skal selvledelse ledes? Og hvilken ledelsesfilosofi skal HR bekende sig til, for at skabe de optimale betingelser for en sådan selvledelse? Det er disse spørgsmål med flere, jeg søger at besvare igennem mit forskningsprojekt om eksistentiel selvledelse i DONG Energy Power.

Selvledelsesudsagn:
  • Kun den, der kan lede sig selv kan ledes.
  • Self-leadership er ikke det samme som self-management.
  • Selvledelse handler dybest set om at ville noget med sig selv.
  • Tvang og tro passer dårligt sammen.
  • Det er sjovere at tage sig sammen indefra, end at blive taget sammen udefra. Rune T. Kidde
  • For at kunne lede sig selv må man være en smule i splid med sig selv, en smule forans sig selv. Selvledelse er når dit fremtidige jeg, har indflydelse på dit nutidige jeg. Det handler om håb, drømme og selvkritik.
  • Ideel selvledelse er når du kan kombinere det du lever af, med det du lever for.
  • Din selvledelse har andre ikke ledelsesret over!
  • Du kan lede dig selv, men du kan ikke skabe dig selv.
  • Der skal to til selvledelse. Man skal både have lyst og lov.
/ Tommy Kjær Lassen (Billede: Ole Elmstrøm)